יום שבת, 9 ביולי 2011

איזה כיף לשאת שתי נשים, ועכשיו גם לאשכנזים

פרופ' חיים וקסמן ותומר פרסיקו שלחו לי את המודעה הזו שהתפרסמה בעלון 'שבת בשבתו' של פרשת בלק (ז' בתמוז תשע"א; 9 ביולי 2011). העלון רואה אור מטעם מכון צומת הדתי-לאומי. המודעה המבחילה מדברת בעד עצמה:
מתברר כי במסגרת הטירוף המשיחי הכללי ('המאבק הדמוגראפי'!) יש גם רבנים ליברלים ונאורים מבית הלל, שחושבים שהגיעה העת לבטל את 'חרם רבינו גרשם מאור הגולה' ולהסיר את המכשול המיותר הזה ואת התקנה המיושנת הזו, שבסך הכל מגבילה את חירותם של הגברים ו'גורמת לתקלות רבות'. 

אבל כמובן הכל בדרכי נועם, ואל תשכחו לבקש את 'הסכמת האשה הראשונה' אחרת הרב יחזקאל סופר לא יחתן אתכם!

אתר האינטרנט ההזוי 'הבית היהודי השלם' לקח על עצמו לקדם עניין חשוב זה ולאפשר גם לאשכנזים שביננו ליהנות ממה שהותר עד עתה רק למורמונים, לבדואים ולספרדים  לשאת שתי נשים.


 נדמה לי שאם ראוי לזמן רבנים לחקירה על הסתה – זה המקרה. הרי מדובר כאן בעברה פלילית על חוק ריבוי נישואין, עברה שדינה חמש שנים מאסר. אבל מעבר לכך, מדובר בעיוות מוסרי, שמוסיף עוד קו של חן לפניה המכוערות של הדת הממוסדת במדינת ישראל.
גואל רצון – פוליגמיסט מאושר
במקרה או שלא במקרה שלח לי חגי בן-דב את הכרוז הזה שמצא בשבת באחד מבתי הכנסת בירושלים:


ונשאלת השאלה: אם אסור להסתכל בנשים, בשביל מה צריך להתחתן עם כל כך הרבה מהן? רק בגלל האיום הדמוגרפי?

15 תגובות:

 1. אויש באמת. פוליגמיה כעיוות מוסרי? מונוגמיה, כידוע, אינה אלא ברית בין הגברים כדי לשמור על מעמדם. הא ותו לא.

  חרם דרבנו גרשום במקורו נועד למנוע נטישת נשים (במציאות ההיסטורית דאז, של בעלים שהיו יוצאים למרחקים ומוצאים אישה טובה יותר בעיניהם), בשני שלבים הכרוכים אחד בשני: איסור גירושין ללא סיבה טובה, ואיסור נשיאת אישה נוספת.

  אין קשר לעיוות מוסרי.

  השבמחק
 2. אם הפסקה הראשונה היא סאטירית - היא לא מצחיקה וגם לא מובנת.

  אם הפסקה השנייה היא היסטורית - היא פשטנית ומצחיקה.

  אם הפסקה השלישית היא שיפוט מוסרי - למה לא התירו פוליגמיה עד עכשיו בעולם הנאור (יהודי וכללי), ולמה לא מדברים על פוליגמיה הפוכה (ריבוי גברים)?

  השבמחק
 3. שלומי אמוני ישראל מתחזקים (תלתי משמע) הנה פסק לאחרונה הרב אבינר מרבני מה שקראו פעם "הציונות הדתית" כי "לומר לאשה שלום, או לומר לגבר
  'תמסור ד"ש לאשתך', זה אסור. לא אומרים לאשה 'מה שלומך'. מה שלומך זו חיבה". באותו שיעור שאל אחד התלמידים את אבינר, מה לעשות כאשר הוא פוגש ברחוב בחורה שלמדה איתו בילדותו ושואלת לשלומו. "אם אני אברח ממנה, היא תגיד 'הדתיים האלה, גם כן...'", אמר התלמיד. אבינר השיב: "שתגיד.

  השבמחק
 4. חלק מהמאמרים באתר לקוחים מתוך
  http://www.2all.co.il/web/Sites/realove/DEFAULT.asp
  מה שבהחלט עוזר להעמיד בהקשר.
  שמעון פוגל

  השבמחק
 5. לעניין המונוגמיה-פוליגמיה-פוליאנדריה: נעשו בנושא הזה מחקרים רבים מספור. ברור במחקר שפוליגמיה היא טבעית ואילו פוליאנדריה נדירה בטבע. הסיבה היא פשוטה והיא קשורה לחוסר האיזון של זרע לעומת ביצית (במילים אחרות, ליחסי מין שמקיים הגבר אין אחריות כבדת משקל אחר כך, מה שאין כן אצל האישה, שאחר כך נושאת בתוצאות במשך זמן רב), מה שמשפיע באופן מכריע על הרבה דברים בהבדלים הפסיכולוגיים המולדים בין גברים לנשים.

  מונוגמיה במובן הקשיח שלה היא המצאה חברתית מאוחרת, שמטרתה, כפי שאמרתי ללא שמץ של הומור, ליצור מין "קרטל של גברים".

  התוצאה של פוליגמיה בחברה היא שהזכרים העשירים לוקחים כמה נשים, וממילא נשארים מאחור הרבה זכרים דחויים שאינם יכולים להעביר את מטענם הגנטי לדור הבא. זה יוצר חוסר יציבות חברתית, ולחברה יש עניין למזער את חוסר היציבות הזה, על ידי תקנות - כגון איסור על פוליגמיה, שפוגע בחזקים ועוזר לחלשים, אבל בסופו של דבר עוזר לחזקים על ידי שימור הסדר החברתי.
  בנוסף, בחברה פוליגמית יכולת המיקוח של נשים מול הגברים גדול יותר ("אם תעשה כך וכך, אעזוב אותך לטובת השכן ממול"), והקרטליזציה של מוסד הנישואין עוזרת לפתור את הבעיה הזו ולשמר את ההגמוניה הגברית.

  כאמור, אין שום דבר "פמיניסטי" באיסור על פוליגמיה (האיסור נולד מאות רבות של שנים לפני שהומצא הפמיניזם), והוא באמת לא עוזר לקדם את מעמד הנשים.

  גם אין בו שום דבר הקשור למוסריות. בכלל. שאלת "העולם הנאור" אינה רלוונטית למוסר, אלא לקודים חברתיים שהתקבלו עם השנים, מסיבות שלעתים קשורות למוסר ולעתים רחוקות ממנו עד מאוד.

  לגבי עניין חרם דרבנו גרשום - אכן גם פסקה זו לא נועדה להצחיק, ואמנם מטבע הדברים היא פשטנית, שהרי היא רק פסקה. עם זאת אני סבור שזהו לוז העניין.

  ---
  מכל מקום, הציטוט של החבר'ה הנ"ל מהרב עובדיה מוטעה וחלקי. הרב עובדיה לא בא אלא להתיר נשיאת אישה נוספת כפתרון לבעיה של עיגון הבעל בלבד, ולא לפתרון הבעיה הדמוגרפית או דברים כגון דא. וזה סוף דבריו:

  "...ולכן אם הם נפרדים זמן רב צריך ללחוץ על האשה שאם לא תסכים לפשרה כפי ראות עיני ביה"ד, ותמשיך לדרוש פיצויים גבוהים, יתנו היתר נישואין לבעל, כי נוסח הכתובה: "שלא ישא אשה עליה כי אם ברשות בית דין", ודי במתן רשות ביה"ד להתיר לו לישא אשה אחרת עליה... וע' להגר"ח פלאג'י בשו"ת חיים ושלום ח"ב (סי' קיב) שכתב, ונראה בדרך כלל כל שנראה לבית דין שהם נפרדים זה מזה זמן רב, ואין תקוה לשלום, אדרבה ישתדלו להפרידם ע"י גט פיטורין בהקדם. ופעמים רבות שהאשה מסרבת להתגרש, כי ברצונה להתנקם בבעלה, והיא וקרוביה מעכבים הדבר שלא לש"ש, עתידים הם ליתן את הדין, ואני נותן קצבה לכך עד י"ח חודש, ואם לא יצליחו להשלים ביניהם תוך תקופה זו, יכופו אותם עד שיאמר רוצה אני לתת גט, ויפרדו איש מרעהו. ע"ש. ישמע חכם יוסף לקח. (ועמש"כ בשו"ת יביע אומר ח"ז חאה"ע סי' ב)".

  השבמחק
 6. אגב, מעניינת תגובת הרב ישראל רוזן מהעלון שבת בשבתו (http://www.kipa.co.il/now/45565.html):

  עורך "שבת בשבתו" וראש מכון "צומת", הרב ישראל רוזן, טוען בתגובה לכיפה כי המודעה, ככל המודעות המתפרסמות בעלון היוצא תחת עריכתו, לא עברה את אישורו. "מערכת 'שבת בשבתו' איננה מודעת כלל למודעות ה'מפארות' את הגליון, ואיננה אחראית לתוכנן ולא לשיקול הדעת של חברת ההפקה והשיווק, בעלת המאה. בתחילה חשבנו כי מדובר במודעה היתולית, או בעקיצה מתוחכמת כנגד הספר 'תורת המלך', למשל, העושה שימוש בדברי הלכה ש"אין מורין כן"", אומר הרב רוזן.

  בהלצה, הוא מוסיף כי "ברוח זו אני מצפה למודעות-המשך על בסטה למימכר בשר-אדם בהכשר הלכתי, או על שיווק ארון-קודש דו-תכליתי, לשכן בו ספרי תורה בצד תרנגולות מטילות ביצי קודש. מקורות להיתר ינתנו במועד מאוחר יותר". לטענתו, "אכן התברר בדיעבד שיש מי שמנסה לקדם אג'נדת 'שתי נשים'. לפיכך המערכת מצטרפת למחאת כל הקוראים ולגינוי מודעה איזוטרית זו המדיחה לדרכים נלוזות הפוגעות בערכי המשפחה שאנו כה עמלים לחזקם. ישתקע הדבר ולא ייאמר ויסכר פי המדיחים".

  השבמחק
 7. ועכשיו התגלה מי עומד מאחורי המודעה: נשים רווקות שנואשו מלמצוא חתן.

  http://www.srugim.co.il/21053-%D7%97%D7%A9%D7%99%D7%A4%D7%94-%D7%9E%D7%99-%D7%A2%D7%95%D7%9E%D7%93-%D7%9E%D7%90%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%99-%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%A2%D7%94-%D7%9C%D7%A9%D7%90%D7%AA-%D7%A9%D7%AA%D7%99-%D7%A0%D7%A9

  השבמחק
 8. לרמי נוידרפר, זה לא "הרב אבינר פסק לאחרונה". זה פסק ידוע של השולחן ערוך, אבן העזר כא ו.

  נא לשלוח את התלונות לשם.

  השבמחק
 9. כל התנהגות הדתיים יוצאת מגבול השפוי,שיחזרו לחיים בהגיון לגבי המשפחה והמדינה,

  השבמחק
 10. והנה נעצר אחד מכוכבי האתר, ההוא מהכתבה ב360 על התעללות בשש נשותיו שחיות בהרמוניה.

  השבמחק
 11. מצטערת על האיחור בתגובה.
  מכל מקום, אין כל חידוש בהיתר לאשכנזים לקחת שתי נשים. כל המתעניין במצב במאות 16-17 יוכל לקרוא בספרי 'עם בפני עצמן - נשים יהודיות בארץ ישראל סוריה ומצרים במאה השש-עשרה'(הוצאת ביתן ואוניברסיטת תל-אביב, 1996) בפרק על נשים צרות.וכן במאמר:
  'ריבוי נשים בחברה היהודית בארץ-ישראל ובמצרים בדורות הסמוכים לגירוש ספרד', בתוך:א' שפירא, מ' רוזן וד' פורת (עורכות), ספר יובל לדניאל קארפי, תל-אביב תשנ"ו, עמ' עג-פט. ולידיעת כל הגברים המעוניינים: ר"י קארו ואחרים פסקו שבתום האלף החמישי (1240) פג תוקפו של חרם דרבנו גרשום.
  רות למדן

  השבמחק
 12. הלל כתב: "חרם דרבנו גרשום במקומו נועד למנוע נטישת נשים". אף שרבינו גרשום תיקן תקנות חברתיות רבות, ומסתבר לומר שגם התקנה שלא לשאת שתי נשים היתה כזו, היה מי שטען שהתקנה היתה בגלל פחד מהשלטון הנוצרי.

  "... ולפי האמת אינו כן כי לא בא לידי תקנה זו אלא מפני סכנת הערלים. משא"כ במקום שאין האומות מקפידין ודאי לא גזר להוסיף על ד"ת מה שאין בו סייג ולא גדר לתורה. אלא ההפך ובטול מצוה ומעוט זרע הקדוש חלילה, אלא ע"כ לא בא לידי מדה זו אלא מפני האונס וצורך שעה". (רבי יעקב עמדין (1697-1776) שו"ת שאילת יעבץ חלק ב סימן טו).

  השבמחק
 13. הרבה מהומה על לא מאומה!
  האם על כל מודעה שתתפרסם בכל עיתון דתי שהוא תמליץ לפתוח בחקירת רבנים? ומי אמר לך שבעלי העיתון ומועצת רבניו מסכימים לתוכן המודעה בכלל?
  דוד, הפעם אכזבת אותי.

  השבמחק
 14. לא הבנתי כלום. על הראשונים (הראשונה) אנו מצטערים ואתם באים ומוסיפים?

  ולגבי הפסק של הרב אבינר/שולחן ערוך- אילו רצה הקב"ה שלא נראה נשים, שלא נדבר איתם ושלא נשמע אותן שרות היה יוצר אותם ללא פנים, אוזנים ופה(ובעדיפות בתצורה של תיבת דואר או חסידה). אם כי לגבי האחרון לפעמים ההיתי שמח שבאמת יהיה ללא הפה לפחות בנושא הדיבור (-:

  השבמחק
 15. אמור מעתה לשאת ולתת שתי נשים

  השבמחק

הזינו את תגובתכם בחלון התגובות. אחר כך פתחו את הלשונית "הגב כ:", לחצו על "שם / כתובת אתר' ורשמו את שמכם (אין צורך למלא את 'כתובת אתר'). נא רשמו שם אמיתי (מה יש להסתיר?) או כינוי, והימנעו, ככל שניתן, מ'אנונימי'. לבקשה 'הוכח שאינך רובוט' הקליקו על העיגול ואז 'פרסם' – זהו.

מגיבים שאינם מצליחים להעלות את תגובתם מוזמנים לכתוב אליי ישירות ואני אפרסם את דבריהם.

תגובות שאינן מכבדות את בעליהן ואינן תורמות לדיון – תוסרנה.