יום שלישי, 30 בדצמבר 2014

זיכרון בספר: הקדשות ופתקאות שכתב ש"י עגנון למאיר חובב ולילדיו


מאת יחזקאל חובב ושולמית אליצור

מזכרת ליום השנה הרביעי לפטירת אבינו, עשרה בטבת תשע"א

מאיר חובב (2010-1928), סופר ועורך, נמשך מנעוריו אל אנשי רוח, והיה מיודד עם סופרים ומשוררים, רבנים וחוקרים. אהבתו לסיפורי ש"י עגנון המריצה אותו לנסות להתוודע אל הכותב, והוא הצליח להגיע ולשוחח אתו. בעיני עגנון מצא חן הצעיר המשכיל, וכששמע שעיקר עיסוקו בהבאת ספרים לדפוס, כולל הגהתם, נתן לו גם להגיה את כתביו בעת הדפסתם. ידידות עמוקה ורבת שנים נקשרה בין השניים. עגנון היה מבקר בבית חובב, טייל עם מאיר חובב ברחובות ירושלים ולעתים אף סר יחד אתו לבקר אישים שונים. על פגישותיו עם עגנון כתב מאיר חובב כמה רשימות ופרסמן בעיתונים יומיים; כמו כן היה מעורכי ספר היובל לעגנון, 'יובל שי' (תשי"ח).

עגנון זיכה את מאיר חובב בכמה כתבים ובהם הקדשות, שמבחר מהם מובא כאן. כתב ידו של עגנון קשה לקריאה ופה ושם לא הצלחנו לפענח כמה מילים. אם מישהו מן הקוראים יכול לדייק יותר  נשמח על כל תיקון.

א. לחובבים החביבים

לחובבים החביבים
בחיבה ובחן
אוהבכם
ש"י עגנון


סיפור זה כונס בספרו של עגנון עיר ומלואה, שוקן, תשל"ג, עמ' 203-200.

ב. השנים הטובות

השנים הטובות לברכה
למר מאיר חובב
ש"י עגנון


סיפור זה כונס בספר אלו ואלו, עמ' תסג-תעד.

ג. נעולה היא דלתי

עגנון היה בא לביתנו מדי פעם ונהנה להתכבד במאכל ובמשקה חריף. באחת השנים, לקראת ראש השנה, מצאו הורינו את הפתק הבא בתיבת הדואר: 

פעמים הרבה טלפנתי ולא היה מענה, 
כי על כן באתי ברגלי לראות את שלומכם ומצאתי את ביתכם נעול.
שנה טובה וכתיבה וחתימה טובה
ש"י עגנון


ד. ליחזקאל שיגדל

כילדים היינו מצטרפים אל אבינו בטיוליו לתלפיות אל בית עגנון, ופעם אחת הוא זיכה את יחזקאל בהקדשה.

ליחזקאל חובב 
שיגדל בתורה ובמצוות 
ובמעשים טובים 
ש"י עגנון


סיפור זה כונס בספר אלו ואלו, עמ' תפה-תקנ. 

ה. קדמתני דודתך

שולמית חגגה את בת-המצווה שלה ועגנון העניק לה את ספרו 'אלו ואלו', ועליו כתב:

לידידתי החמודה
שולמית חובב תחי'[ה]
לכניסתה למצוות
בברכה
ש"י עגנוןכששולמית הראתה לו בשמחה כי קיבלה את כל ספריו מדודתה, הוסיף עגנון, בבדיחות הדעת, הקדשה משלו על ספרו 'הכנסת כלה', מתנת הדודה:

אני אמרתי לתת לך את כתבי והנה קדמתני דודתך
אי"ה בל"נ [אם ירצה ה' בלי נדר] כשאוציא 
ספר חדש אכפרה פניך בו
ידידך
ש"י עגנון
ו. לבי הולך שובב

אבינו התגאה בהקדשה מיוחדת – מעין שיר – שרשם לו עגנון על חוברתו 'ספריהם של צדיקים' (תשכ"א). זו הקדשה ארוכה וקשה לפענוח. נסו גם אתם, הקוראים, לפענח מה כתוב כאן... 

התשובה מתחת לצילום.לבי הולך שובב
וקול אותי מעיר
תן ברכה לחובב
ותודה למאיר

הלא היה עמך
אלף שעה ושעה
ומלט את ספרך
מכל שגיאה רעה

ועשה את מעשהו
בידיים חרוצות
בחכמה ובדעה
בטעם ובתבונות

הנני נותן לו
תודה על תודתי
ועוד נוסף על אלה
ברכה על ברכתי

ש"י עגנון

ז. בושתי ממך

מכתב בעקבות מאמר שכתב מאיר חובב על אליעזר מאיר (רא"ם) ליפשיץ:
ירושלים תלפיות כה באיר תשט"ז
מר חובב הנכבד בושתי ממך
שעדיין לא הודיתי לך על מאמרך
הנאה על הרא"ם ליפשיץ ז"ל.
כדאי וראוי שתשתדל להוציא
קובץ לזכרו ולשים בקובץ את
המאמר הזה שהוא מועט המחזיק
את המרובה. 
על הספרים ששלחת לי הן
הודיתי לך בעל פה. חבל חבל שהרי

[מכאן צדו האחר של הדף]
יסייעו לי חבריו שישליכו 
את האמת ארצה ובלבד שיחברו
חיבורים כמו שכבר הודעתי לכ'[בודו]
בעל פה. מכל [מקום] תודתי על 
הספר במקומה עומדת
ותל"י [ותודה לה' יתברך] וכל טוב
ש"י עגנון

אם כ'[בודו] צריך למאמרו על הרא"ם
ליפשיץ מוכן אני להחזירו לך.

ח. מכתב תנחומים

מכתב תנחומים לאמנו, לאה חובב, 1958.תלפיות ה' עקב תשי"ח

גברתי הכבודה מרת חובב תחי'[ה], נודע לי על ידי מר חובב יחי'[ה] שאביך נפטר לחיי עולם הבא. משער אני
שיושבת את שם ברעננה, כי על כן יבואו נא דברי אלה במקומי.

שמעתי שאביך ז"ל תלמיד חכם הי'[ה] ותלמיד חכם שמת הכל קרוביו להתאבל עליו. וביותר מצר אני עליך גברתי, כי אביך היה שמ"ר [שכיב מרע]. המקום ינחם אותך בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפי לדאבה עוד וימתקו לו למר אביך רגבי עפרו בגן עדן.

ש"י עגנון

וניחומים למר חובב שיחי'[ה] על פטירת חמיו ז"ל

ט. התמונות של גברת טיכו


מר חובב היקר, סיפרתי לגברת טיכו
שכ' רוצה להביא מתמונותיה
בשלוחות והיא שמחה על זה.
אפשר שה' ? או ה' רונן
יכתבו על ההוצאה
בברכה רבה טובה
א' וישב תשי"ט 
ש"י ע[גנון]
ופ"ש [ופרישת שלום] על ידי בעלה לזוגתו תחי'[ה]

'גברת טיכו' שבמכתב היא הציירת אנה טיכו (1980-1894), ו'בעלה' הוא רופא העיניים המפורסם אברהם אלברט טיכו.

ש"י עגנון ומאיר חובב בחצר ביתו של עגנון בתלפיות

עוד הקדשות לעגנון וממנו שנדונו בעונ"ש

הקדשות לש"י עגנון (עמוס עוז, אהרן אמיר)

הקדשות לגרשם שלום

שלוש הקדשות למיכה יוסף ברדיצ'בסקי4 תגובות:

 1. שאלה: הוא הקליד את הספרים שלו בעצמו במכונת כתיבה או נתן למישהו אחר להקליד מכתב ידו?

  השבמחק
  תשובות
  1. אחרים הקלידו, בעיקר אשתו ובתו.
   קריאה מומלצת: דן לאור, חיי עגנון.

   מחק
 2. מלכי מילר (זוננפלד)יום שלישי, 30 דצמבר, 2014

  תודה רבה שולמית ויחזקאל! ממש תענוג לעיין במכתבים.
  בדיוק השבת שוחחנו על דוד מאיר כשהתארחנו בביתו של הרב אפרתי. הזכרנו את הקשר עם עגנון ואת ביתכם, בית של חכמה וספר. דברנו בעיקר על ספר הזמירות שערך: "זה השולחן" (המוקדש לזכרו של סבא יחזקאל)- ספר שמדייק את הנוסחאות ומחזיר עטרת בתים נשכחים ליושנם...

  השבמחק
 3. סיום ההודעה על 'התמונות של גברת טיכו' הוא 'בברכה טובה' ולא 'בברכה רבה'

  השבמחק

הזינו את תגובתכם בחלון התגובות. אחר כך פתחו את הלשונית "הגב כ:", לחצו על "שם / כתובת אתר' ורשמו את שמכם (אין צורך למלא את 'כתובת אתר'). נא רשמו שם אמיתי (מה יש להסתיר?) או כינוי, והימנעו, ככל שניתן, מ'אנונימי' (אם לא הצלחתם להתגבר על הבעיה רשמו את השם בתוך התגובה). לבקשה 'הוכח שאינך רובוט' הקליקו על העיגול ואז 'פרסם' – זהו.
מגיבים שאינם מצליחים להעלות את תגובתם מוזמנים לכתוב אליי ישירות ואני אפרסם את דבריהם.
תגובות לפוסטים ישנים מועברות לאישור ולפיכך ייתכן שיהוי בפרסומן.
תגובות שאינן מכבדות את בעליהן ואינן תורמות לדיון – תוסרנה.