יום ראשון, 22 באפריל 2012

פינת ההלכה: האם במאה התשע עשרה היה מותר לדבר בטלפון בשבת?

שבחי הטלפון הרוטט

על אלפי האיסורים וההלכות הקשורות בשבת אמרו כבר חכמינו במשנה: 'הלכות שבת ... הרי הם כהררים התלויין בשערה, שהן מקרא מועט והלכות מרובות' (חגיגה, א, ח).

זכורני אחת משיחותיו של מורנו, ההיסטוריון הדגול (והאדם הנפלא) פרופסור יעקב כ"ץ, ובה הוא אמר בערך כך: באמצע המאה התשע-עשרה, כאשר השימוש בחשמל החל להיות נפוץ יותר ויותר, לא ידעו פוסקי ההלכה כיצד בדיוק יש לפסוק לגבי השימוש בו בשבת. הם יכלו להתיר ויכלו לאסור, אך תחושתם היתה שזה אסור. עם זאת הם נחלקו בדעותיהם לאיזה 'אב מלאכה' בדיוק יש לייחס את האיסור הזה. לו ידעו אותם רבנים  כך שיער כ"ץ  איזו משמעות דרמטית תהיה לחשמל במאה העשרים, ולכך שלא ניתן יהיה לקיים חיים - פשוטו כמשמעו - בלי חשמל, הם בוודאי היו מוצאים דרך להתירו גם בשבת. אלא שבאותה עת לאיש מהם לא היה מושג שיום יבוא והחשמל המשונה הזה יזרום בכל בית ובכל מקום.

ובכן, מדובר לא רק בחשמל. שאלת השימוש בטלפון בשבת הטרידה גם כן רבנים ופוסקים וגם כאן תחושתם היתה שהדבר אסור, אך לא תמיד הם ידעו למה. והנה מתברר שהיו גם רבנים שחשבו אחרת, ולא מצאו בעיה הלכתית של ממש בדיבור בטלפון בשבת.

בי"ט באייר תרנ"ד (25 במאי 1894), סיים עורך העיתון 'המליץ', ליאון (יהודה) רבינוביץ ('איש יהודי'), את סקירת המתרחש 'חוץ לארצנו', בקטע הסרקסטי הבא:


העיתון 'דער איזראליט' (Der Israelit), שנדפס במיינץ (מגנצא), היה ביטאונה של האורתודוקסיה היהודית בגרמניה, ו'הצדיק המאיינצי' הוא כנראה העורך אוסקר להמן, שהחליף את אביו הרב ד"ר מאיר (מרקוס) להמן, שנפטר ב-1890.

דברים אלה שנכתבו ב'עיתון המליץ' הגיעו גם לידיעתו של הרב משה נחום ירושלימסקי (1916-1855), שמשנת 1880 שימש כרבה החסידי של קהילת קמינקא שבתחום המושב הרוסי ובו בזמן היה גם פוסק הלכה נאמן לכמה מענפיה של חסידות צ'רנוביל.

והנה למרות רבנותו וחסידותו לא נרתע ירושלימסקי המתון לפרסם את דעתו ב'המליץ', וזאת על אף שעיתון זה נחשב למשכילי. הנה מה שכתב שם בתאריך כ"ט בתמוז תרנ"ד (2 באוגוסט 1894):


(תודה לדרור שגב)

מנקודת מבטו של ירושלימסקי, הדיבור בטלפון מותר ורק הצלצול בפעמון אסור. מי שיקרא את דבריו בעיון יראה כי הרב הנכבד לא ממש הבין מה זה טלפון, ולכן נאלץ העורך להסביר לו בעדינות כי מדובר בהמצאה חדשה לגמרי:


ענייני הטלפון בשבת העסיקו עוד רבנים ופוסקים. זמן מה קודם לירושלימסקי התיר זאת גם הרב חיים יהודה ליב ליטווין (כּוּנה גם סוֹסְניצֶר, על שם מגוריו בעיירה סוסניציה שבפלך צ'רניגוב). ליטווין (בערך 1840  1903), יליד בוברויסק, היה תלמידו של האדמו"ר מנחם מנדל שניאורסון ('הצמח צדק') וישב בחצרו. רוב חייו עברו בנדודים  באותה עת בה כתב את תשובתו שתובא בהמשך הוא התגורר בברודי שבגליציה  בסוף ימיו היה רב בעיירה סמרגון שבפלך וילנה. ידידי הרב יהושע מונדשיין המציא לי את המידע הביוגרפי אודותיו, מתוך מבוא מקיף שחיבר להוצאה מחודשת של ספר השו"ת של ליטווין, 'שערי דעה'.

והנה, בספרו זה, שנדפס בלמברג תרל"ח (1878), כתב ליטווין בפירוש את דעתו המקלה בסוגייה (סימנים קצג-קצד). זה קצת ארוך, אבל שווה עיון לחובבי הז'אנר. הנה השאלה שנשאל כבוד הרב, על 'המצאה חדשה אשר פשטה בזמן קצר במקום הטעלעגראף על ידי כלי הדיבור הנקרא 'טֶעלעֶפאן':התשובה מעט ארוכה ומפולפלת, ולכן נסתפק בקביעה החד-משמעית שבראשיתה:


ובעברית שאיננה כתב רש"י:

על דבר שאלתו בההמצאה החדשה הנקרא טעלפאן, אם מותר להשתמש בו ולדבר על ידיו בשבת, הנה אחר התבוננות קצת לא מצאתי שום איסור בזה.

תשובתו של ליטווין היתה מוכרת היטב, ולימים, בהדפסה השנייה של ספרו, הוא עצמו השמיט אותה והדפיס במקומה תשובה אחרת בדיני טלפון (האם אפשר לצאת ידי חובת שמיעת קול שופר באמצעות הטלפון). הוא עצמו גם כתב בתשובתו, שהסיבה לכך שהוא מקל בדבר היא שבשלב זה עדיין לא התפשט הטלפון בכל מקום והוא רק נחלתם של 'יחידי סגולה ופקידי הממשלה'.

אז למה באמת אסור לדבר בטלפון בשבת (אלא אם אתם אנשי כוחות הביטחון או רופאים ומשתמשים ב'שבתפון' הכשר של מכון צומ"ת)?


מה זה בעצם משנה?

הרי מי שרוצה להחמיר יוכל תמיד לומר שהרבנים הללו לא ממש הבינו מה זה טלפון, וימצא אלף ואחד סיבות למה זה באמת באמת אסור. אבל נחמד לדעת שהיו פעם רבנים אחרים, שלא חשבו שבכל הזדמנות שנקרית על דרכם חייבים להחמיר.

מאז עברנו כידוע לטלפונים ניידים וחכמים, שהביאו אתם צרות חדשות ובעיות ישנות.

שמע קולנו
הנה פשקוויל חביב שצילם שאול רזניק לפני כמה שבועות בגבעת שאול בירושלים, בגנות 'המשחיתים החדשים'.

אַנדרו ייִד

*

כיצד משתמשים בטלפון האוטומתי?

ואם אנחנו כבר בענייני טלפונים הנה כמה צימוקים ישנים שלא קשורים לא לשבת ולא לעולם ההלכה.

האם ידעתם למשל מה ההבדל בין 'פררררררררר', 'בררררררררררר' ו'זזזזזזזזזזזז'?

לוח זה, שחולק בשנת 1938 על ידי משרד הדואר, הטלגרף והטלפון של ממשלת המנדט הבריטי, למנויים בירושלים ובבית לחם, יבהיר לכם זאת בצורה חד-משמעית.


(תודה לדרור ורמן)

מסתבר אפוא שהקדמנו לפחות בחמש עשרה שנה את חברת 'בֶּל' האמריקנית. הנה סרט משנת 1954 המלמד את האזרח האמריקני הפשוט כיצד משתמשים בטלפון אוטומטי:(תודה לאביעד סטולמן)

ולקינוח סעודה, הנה עונשו של מי שמעז לדבר בטלפון נייד באמצע קונצרט. אמנם הקונצרט הוא לא מי יודע מה, אבל בכל זאת, לא יפה להפריע:

9 תגובות:

 1. ראה בספר הזכרונות 'מקור ברוך' (עפשטיין) בעניין הטלפון
  אינני זוכר היכן

  השבמחק
  תשובות
  1. נזכרתי שמדבר שם בפרק בעניין דברים חדשים שהתגלו ומוצא להם סימוכין בספרי קדמונים

   מחק
 2. דוד, פוסט יפה (כרגיל). הערות והוספות מועטות:
  1. היה כאן (בעה"ק נ"י תובב"א)סקאנדל באולם ע"ש קרנגי כשבאמצע התשיעית של מאהלר, צילצל הטלפון הנייד של איש בקהל בשורות הראשונות - וזכה למבט זעוף מהמנצח.
  2. מעניין שהרב ליטווין נמנע ממתן תשובה מפורטת יותר לשאלות ההלכתיות הרבות שנזכרו בשאלת השואל, הרב ישראל איש-הורוויץ. הרי השימוש בכלי בשבת היה רק אחד מכהן שאלות. אולי בתקופה זו כבר היתה השאולות "הדתיות" (שבת, כשרות וכדו') בוערות יותר מהשאלות ההלכתיות הרחבות יותר (ניהול דיונים בבתי הדין, גביית עדויות וכיו"ב) בוערות פחות?
  3. אצלנו בעה"ק נ"י, די נהוג אצל לא מעט שופטים לנהל דיונים בביהמ"ש באמצעות הטלפון בעיקר בדיונים טכניים וניהוליים (כגון קביעת מועדי דיון, וכו') וכאשר אין צורך בהשמעת עדים. האם נוהג זה כבר התפשט במד"י?

  השבמחק
 3. ועוד תגובה יצירתית: הכנר Lukáš Kmiť ניגן בויולה בבית הכנסת בפרשוב, כשהצלצול המוכר של נוקיה נשמע מהקהל. לוקאש לא התבלבל, והחל לנגן בנזיפה את Gran Vals, היצירה שעליה מבוסס הצלצול:
  http://www.youtube.com/watch?v=sqXS9m6aiyk

  השבמחק
 4. קראתי בענין רב את עונש"ך..., וראיתי שפירגנת לרבנים הראשונים שאסרו את החשמל, שאילו ידעו כמה שהוא עוד יהיה שימושי כל כך בחיינו, בודאי היו מחפשים סיבות להתירו, טוב, הרבנים של דורנו (לאו דווקא אלו שחיים היום, כוונתי לדור שהכיר היטב את החשמל) רק ירו את החץ ואח"כ סימנו את המטרה, הם החליטו בראשונה שהחשמל אסור, ואז "הפכו את העולם" למצוא לכך סיבות (אולי המשל המתאים יותר הוא שהם סימנו את המטרה מראש...). צא וראה את "חידושו" של החזון איש שיש לאסור סגירת מעגל חשמלי משום איסור בונה, לא פחות!. דווקא רבי שלמה זלמן אוירבאך זכור לטוב, הוא לא חיפש לאסור מה שלא אסור (מישהו התבטא אודותיו שיש לכנותו זנ"ל ולא זצ"ל - זכר נורמלי לברכה, הוא היה כנראה הרב החרדי האחרון שאפשר לכנותו כך). ראיתי תשובה הלכתית שלו שנדפסה בספרו "מנחת שלמה" (כמדומני חלק ג סימן יא), בה הוא מאריך להסביר למה איסור בונה לא שייך כלל לחשמל. בשולי הגיליון הוסיף בנו ר' שמואל (הוא דווקא פנאט גדול) הערה מענינת, שתשובה זו תוכננה למעשה להיות חלק מהספר "מאורי אש" שהוציא ר' שלמה זלמן בצעירותו (הוהדר מחדש לפני כמה שנים ע"י מכון מנחת שלמה) אלא שאנשים שראו את טיוטת הספר הניאוהו מלצרף את הפרק, בטענה ש"איזה אידיוט יחשוב שיש מקום לאיסור בונה", ואכן הוא שמע לעצתם והשמיטו. רק אחרי שהחזון איש פירסם את דעתו, הוא ראה לנכון להשיב נגד.

  השבמחק
 5. הקטע המצוטט כאן בהמשך נלקח מ:
  http://www.ivelt.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=15124&start=550

  כ'האב געהאט א געדאנק פארוואס ווען א רב אדער דיין האקט קעגן אינטערנעט אדער אנדערע טעכנאלאגיע, נעמט עס נישט אלס אויס ביים עולם, דער עולם הערט און דערנאך גייט מען צוריק צום אלטן, בקיצור מ'לאכט זיך אויס.

  איך האלט אז דער סיבה איז אזוי, פארוואס ווען אייער רב האלט א דרשה וועגן הלכות שבת און ער איז מחמיר ביי א געוויסע פאל, פארוואס וועט איר אים אויסהערן און פאלגן, איך וואלט געזאגט ווייל ער האט שוין געלערנט די הלכות און איך פארלאז זיך אויף אים אז ער ווייסט וואס ער רעדט.

  אבער ווען א רב נעמט זיך רעדן קעגן אינטערנעט אדער טעכנאלאגיע, וואס ער אליין ווייסט נישט פונקטליך וואס דאס איז, נאר מ'האט עס אים אריינגעלייגט אין מויל, דאן איז נישט דא ווער ס'זאל אים אויסהערן ווייל רוב מענטשן טראכטן צו זיך, "וואס ווייסט ער וועגן טעכנאלאגיע, איך נוץ עס יעדן טאג איך ווייס בעסער, קום מיר נישט זאגן...".

  אבער ווען א קאמפיוטער עקספערט וועט מסביר זיין פאר א יונגערמאן אז אינטערנעט מוז האבן א פילטער און ער זאל עס שוין אינסטאלן, דאן הערט ער שוין אויס און פאלגט גלייך, פארוואס?

  לדעתי איז דער סיבה פשוט, דער יונגערמאן פארשטייט אז דער קאמפיוטער עקספערט ווייסט מער וועגן קאמפיוטערס, אינטערנעט, און טעכנאלאגיע ווי אים, דעריבער ווען ער הערט עס פון א מומחה (סארי, זיך נישט געקענט איינהאלטן...) טראסט ער אים אז ער ווייסט וואס ער זאגט, פינטל.

  השבמחק
 6. ר' זלמן (עם זיין) זוזמנוביץ (עם שני זיין)יום ראשון, 25 מאי, 2014

  ב"ה יתברך שמו לעד
  כבר חרצו חכמינו גדולי התורה כמו אותו מר"ן זצוק"ל שאין משיחין בטעלעפן ההמצאה המשחיתה שנועדה לוייבערז ר"ל ואין לעשות שימוש בו בימי שבת קודש, חג (למעט "יום ירושלים" אם זה חל ביום חול). למעט גם אם המדובר בחילול קוידש מחד ומאידך אם דיני נפשות תלויים בכך ( ר' גם מסכת "שוטין " ו "טמבלין")

  השבמחק
 7. היתכן שהמדריך לצלילי הטלפון מצא את דרכו לשיר הטלפון של הגשש?

  השבמחק

הזינו את תגובתכם בחלון התגובות. אחר כך פתחו את הלשונית "הגב כ:", לחצו על "שם / כתובת אתר' ורשמו את שמכם (אין צורך למלא את 'כתובת אתר'). נא רשמו שם אמיתי (מה יש להסתיר?) או כינוי, והימנעו, ככל שניתן, מ'אנונימי'. לבקשה 'הוכח שאינך רובוט' הקליקו על העיגול ואז 'פרסם' – זהו.
מגיבים שאינם מצליחים להעלות את תגובתם מוזמנים לכתוב אליי ישירות ואני אפרסם את דבריהם.
תגובות לפוסטים ישנים מועברות לאישור ולפיכך ייתכן שיהוי בפרסומן.
תגובות שאינן מכבדות את בעליהן ואינן תורמות לדיון – תוסרנה.