יום רביעי, 7 באוגוסט 2019

ארץ הקודש: בוא ניסע לטבריה, טוהר העיניים, שירת הים, אין עוד מלבדו

א. בוא ניסע לטבריה 

בוא ניסע לטבריה,
כי אין שום מקום יותר
יפה ממנה בעולם,
מתחת פני הים...

כך המליץ יורם טהרלב בשיר שהלחין משה וילנסקי ושרה חוה אלברשטיין.

 

אבל מתברר שהנסיעה לטבריה הפכה למבצע מסובך מאוד, לפחות עבור כהנים, ולא בגלל ראש העיר הססגוני שלה...

ד"ר ניתאי שנאן מהספרייה הלאומית הפנה את תשומת לבי לחוברת הדרכה צבעונית המיועדת לכהנים הרוצים ליכנס לעיר ולא להיטמא חלילה בטומאת מתים. 

אין זה דבר פשוט כלל וכלל! טבריה היא בית קברות אחד ענק ואין דרך לחצות אותה מדרום לצפון (וההיפך) ללא מעבר במקומות שפעם היו בהם קברים, ומכאן שהם אסורים לכהנים לעולם ועד.

אגודת 'משמרת הכהונה', בסיוע הארגון החרדי הוותיק 'אתרא קדישא', נחלצה לעזרת הכהנים המודאגים והכינה מפות משוכללות ונתיבי התקדמות חלופיים, העיקר שהכהנים לא ייכשלו ולו בגרגר אבק של טומאת המת.
ב. אזהרת מסע

עונת הקיץ והחופשות בעיצומה, ובתוך כלל החופשות גם חופשת 'בין הזמנים' בה יוצאים בני הישיבות למסעותיהם בארץ ובחו"ל. בעיתון המודיע התפרסמה מודעת אזהרה לכל הטסים לאירופה, כדי לפקוד קברי קדושים או לשהות במרחצאות חמים. הצירוף 'לשאלת רבים' מצביע בדרך כלל על כך שאף אחד לא שאל, אבל אנחנו בכל זאת עונים. הצירוף 'על פי פסק גדולי ומאורי הדור שליט"א', ללא אזכור שמו של איש, מצביע בדרך כלל על כך שאף רב או 'מאור הדור' לא באמת התעסק בשטות הזו...

תודה לאבי בלדי

ג. מעשה בראשית

כך מלמדים הלכה במרחב הציבורי...

צילום: איתמר לויתן

ד. תודה אדושם!

סוגת 'אין עוד מלבדו' היא רבת ממדים והיבטים, ואין גבול להמצאות ולכוח הדמיון.

הנה למשל מכונית זו שנצפתה בהר המנוחות בירושלים והיא עטופה מכל צדיה במסרים תאולוגיים. כולה קודש לקב"ה ('השם').

צילום: מנחם רוזנברג

ובתל אביב, בשכונת פלונטין, יש דלת קסמים וגם היא מלאה באהבת השם וייראתו.

צילום: איתמר לויתן

ובכביש 4, ליד בני ברק, נצפתה משאית זו, שאולי עושה את דרכה לרמת טראמפ.

צילום: גדעון פליישמן

ונסיים בקוריוז פוליטי אקטואלי על 'אין עוד מלבדו'.

גרפיטי ברחוב נחלת בנימין בתל אביב גורס כי בהחלט יש עוד מלבדו...

צילום: איתמר לויתן

14 תגובות:

 1. אמר הואיל ואיתרחיש ניסא איזיל אתקין מילתא דכתיב (בראשית לג, יח) ויבא יעקב שלם ואמר רב שלם בגופו שלם בממונו שלם בתורתו (בראשית לג, יח) ויחן את פני העיר אמר רב מטבע תיקן להם ושמואל אמר שווקים תיקן להם ור' יוחנן אמר מרחצאות תיקן להם אמר איכא מילתא דבעי לתקוני אמרו ליה איכא דוכתא דאית ביה ספק טומאה ואית להו צערא לכהנים לאקופי אמר איכא איניש דידע דאיתחזק הכא טהרה א"ל ההוא סבא כאן קיצץ בן זכאי תורמסי תרומה עבד איהו נמי הכי כל היכא דהוה קשי טהריה וכל היכא דהוה רפי צייניה אמר ההוא סבא טיהר בן יוחי בית הקברות א"ל אילמלי (לא) היית עמנו ואפי' היית עמנו ולא נמנית עמנו יפה אתה אומר עכשיו שהיית עמנו ונמנית עמנו יאמרו זונות מפרכסות זו את זו תלמידי חכמים לא כל שכן יהב ביה עיניה ונח נפשיה נפק לשוקא חזייה ליהודה בן גרים אמר עדיין יש לזה בעולם נתן בו עיניו ועשהו גל של עצמות:

  [רבי שמעון בר יוחאי בטבריה, ברכות לג:-לד.]

  כנראה ניניו של ההוא סבא לא מוותרים.

  השבמחק
 2. טעות לוגית,

  בלי קשר לשאלה אם אני מאמין בטומאת מתים, אם אני מאמין בהגבלה של הכוהנים להימנע מטומאת מתים, אינני יכול לתקוף זאת מתוך אמונה אחרת.
  אם אני מאמין במדע שמוכן להודות רק במה שניתן לראות (מלבד חור שחור, אנרגיה אפלה ואנטי-חומר) אינני יכול, בהיבט הלוגי, לומר שטומאת המתים לפי האמונה שלי לא קיימת. אני יכול לא להאמין בכל הסיסטמה של הדת. אני יכול לנסוע מעל קברים בלי חשש. אבל לא אוכל לסתור את אמונתו של מי שאומר שיש.

  בדומה לפוסט שהועלה כאן לפני כמה שנים, עם תמונה של אברך המתעטף בניילון בתוך מטוס הטס מעל בית קברות, תוך טענה ששום חלקיק מוכר למדע לא נחסם ע"י הניילון.

  השבמחק
 3. התרגום של שירת הים ל"sea poem" (סעיף ג') שגוי וצורם. התרגום צריך להיות Song of the Sea.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Song_of_the_Sea

  השבמחק
 4. טוב לדעת ש"ישנם חברות עם מסכים אישיים", כדברי השיר "ישנם בנות, ישנם בנות". הו, העילגות הצרופה.

  השבמחק
 5. כמו שאתה מתעלם מעילגות מודעת תתעלם גם מעילגות עילגת.זה אנטי חומר

  השבמחק
 6. שים חרה בה (שמחה רבה) חה חחה חחחה

  השבמחק
 7. האם רבן יוחנן בן זכאי לא טיהר את טבריה מטומאת המתים?

  השבמחק
 8. ואני לתומי עד כה זכרתי שיש אומרים שקברי צדיקים אינם מטמאים. אך לדעת אלו הסוברים שקברי צדיקים
  מטמאים אף מטמאים איך מתירים ביקורי כהנים בקברי צדיקים בגולה, גם לדעת אלו הסוברים שרב מסוןיים אכן
  הלך לעולמו ולא נשאר משיח חי?
  תמיהה היא וליישובה דרושים גדולי דור.

  השבמחק
 9. בכל המודעות הדוסיות כאן בפוסט יש עילגות:
  "להלן מספר הנחיות נחוצים";
  "ישנם חברות";
  מי שלא ראה\ראתה... צריכים לברך"...

  השבמחק
  תשובות
  1. הפוך, גוטה, הפוך.
   פעם ראשונה שאני רואה פרסום חרדי עם מודעות מגדרית מכל סוג שהוא. ולגבי ה'צריכים' -יש כאן כנראה ניסיון (הגם שלא מוצלח במיוחד) לכלול הן את מי שלא ראה הן את מי שלא ראתה, כמו ה-they שהוא אחד הפתרונות האנגליים לשאלת המגדר.

   מחק

 10. "הא דאמר רב אחא בר ביזנא אמר רבי שמעון חסידא כנור היה תלוי למעלה ממטתו של דוד כיון שהגיע חצות לילה רוח צפונית מנשבת בו והיה מנגן מאליו מיד היה דוד עומד ועוסק בתורה עד שעלה עמוד השחר כיון שעלה עמוד השחר נכנסו חכמי ישראל אצלו אמרו לו אדונינו המלך עמך ישראל צריכין לפרנסה אמר להן לכו והתפרנסו זה מזה אמרו לו אין הקומץ משביע את הארי ואין הבור מתמלא מחולייתו..." (סנהרין, טז, ע"א).
  דיני ישראל, על כל נפתוליהם וסעיפי סעיפיהם היו ועודם מקור לא אכזב ללופט געשעפטען, ערד געשפטען ושאר געשעפט למינו.

  השבמחק
 11. תפוצת הקברים בטבריה: אכן סיפור ישן (מאז ייסודה של העיר לפני בדיוק 2000 שנה, כך כותב יוסף בן מתתיהו) בלבוש חדש... מה לעשות, מלא קברים מתחת לפני השטח. גם אחרי שרשב"י טיהר אותה...מי שרוצה לקבל את היקף בית הקברות היהודי הקדום של טבריה לפי מה שידוע לנו היום על פי הסקרים והחפירות הארכיאולוגיות (גם אם אתה לא כהן...) מוזמן לכתוב לי ואשלח לו מפה שפורסמה בכתב העת 'עתיקות' כרך 38 (1999) עמ' 73*. בינתיים, 'הרימו' את הכבישים ברחובות רבי יומנן בן זכאי (הרחוב שבו נמצא קבר הרמב"ם) ובשדרות אליעזר קפלן העובר סמוך לבית הקברות היהודי הישן אך את רחוב אלחדף המרכזי החוצה את בית הקברות הקדום לא 'הרימו'. הרבנות לא יכולה לגזור גזירה שהצבור אינו יכול לעמוד בו - ולכן מי ש'מזהיר' את הכוהנים הוא גורם פרטי... אפשר לראות את כל ממצאי הקברים במפת סקר טבריה, אתר רשות העתיקות:
  http://survey.antiquities.org.il/#/MapSurvey/2163
  שיהיו רק בשורות טובות וקיץ נעים ולא כל כך חם (בטבריה תמיד חם)
  יוסי סטפנסקי stepansky@bezeqint.net

  השבמחק
 12. יוסי סטפנסקי כל הכבוד, מעט נסדר בבלגאן. מי כמוך מומחה לגליל התחתון המזרחי שיעשה מעט סדר. היש אסמכתא לקברו של הרמב"ם בטבריה, או כמו "בעל הנס" ר' מאיר?

  השבמחק
 13. אם בטבריה עסקינן, מה מקומו של ר' מאיר "בעל הנס" איזה נס התרחש, הקשור ב ר' מאיר, איזה המם??

  השבמחק

הזינו את תגובתכם בחלון התגובות. אחר כך פתחו את הלשונית "הגב כ:", לחצו על "שם / כתובת אתר' ורשמו את שמכם (אין צורך למלא את 'כתובת אתר'). נא רשמו שם אמיתי (מה יש להסתיר?) או כינוי, והימנעו, ככל שניתן, מ'אנונימי'. לבקשה 'הוכח שאינך רובוט' הקליקו על העיגול – זהו.

מגיבים שאינם מצליחים להעלות את תגובתם מוזמנים לכתוב אליי ישירות ואני אפרסם את דבריהם.

תגובות שאינן מכבדות את בעליהן ואינן תורמות לדיון – תוסרנה.